Doğunun Nabzı | Doğunun Nabzı Burada Atıyor ®
ŞANS OYUNLARI HARAM MIDIR? / İhsan SEYHAN 20/12/2017

Değerli kardeşimiz,

 

Boş yere geçen her ânın pek çok fırsatları da beraberinde götürdüğü kabul etmemiz gereken bir gerçektir. Çünkü insanın vakti dünyanın ömrüne nisbetle çok az ve kısadır. Bu bakımdan, tek bir saniyesi dahi altından daha kıymetli olan zamanın, ebedî hayata nur ve ışık tutacak meşguliyetlerle geçmesi gerekir. Bunun için, mü’minin ibadeti ve işi bir hayır üzere olduğu gibi, geriye kalan zamanı da manasız olmamalı, meşru dairede yaşanmalıdır. Tâ ki, bir taraftan kazanırken, diğer yandan kaybetmiş olmasın.

 

Zamanımızda, insanın zamanını katleden o kadar lüzumsuz meşguliyetler vardır ki, bunlardan birçoğu maddî ve mânevî gelişmeye bir sahip olmadığı gibi, insanı yaratılış hikmetinden uzaklaştırdığı da bir gerçektir. İşte, insan bu çeşit gayesiz ve hedefsiz şeylerden kendisini ne kadar çekip çevirse o derece kâr içinde olur.

 

Belli bir mesai sarf eden ve çalışan insanın dinlenmesi ve istirahat etmesi ne kadar hakkı ise, İslâm'ın yasakladığı sınırı aşmamak şartıyla, bazı oyun ve eğlencelerde bulunmak da mümkün ve normaldir. Ama bu oyun ve eğlencelerin bir ucu, dinimizin haram kıldığı şeyerden birisine yaklaşır ve bulaşırsa, o oyun meşruiyetini kaybetmiş olur.

 

Çeşitli adlarla yapılan “kültürel faaliyetler”de ve “spor müsabakaları”nda aynı şartları aramamız gerekir. Bunlar mubah ve meşru görülen daire içindeyse, haram olduğundan bahsedilemez. Meselâ bu faaliyetlerin bazısı erkek-kız karışık olarak icra edilirse, birtakım dinî mahzurları da beraberinde getireceği açıktır.

 

Çünkü dinen bir kimse ancak kendisine ebedî olarak nikâhı düşmeyen —anne, kız kardeş, hala, teyze gibi— kimselerle yalnız kalabilir, birlikte bulunabilir, elini tutabilir, konuşabilir. Bunun dışında, hayatî bir durum olmadığı müddetçe, bir erkeğin mahremi olmayan bir kadınla; kadının da mahremi olmayan bir erkekle birlikte bulunması, tokalaşması, elini tutması caiz görülmemiştir.

 

Sportif faaliyetlerde de aynı şeyleri söylemek mümkündür. Namaz geçirilmeyecek, kumara girmeyecek ve vücudun bir başkasına gösterilmesi caiz olmayan yerlerinin açılmasına meydan verilmeyecekse dinî bir mahzurdan söz edilemez.

 

Dinimiz gerek faydalalığı, gerekse görünüşte bir faydası olmasa da zararsız oluşu bakımından, ok atmak, mızrak kullanmak, güreş, yüzme, koşu ve at yarışları gibi oyunları meşru kılmıştır. Hattâ bunlardan bazıları da sünnettir.

 

Hz. Rukâne’nin Müslüman olmasına, Peygamberimiz (asm) ile güreşmesi ve üç defasında da Peygamberimizin kendisini mağlûp etmesi vesile olmuştur.1

 

Yine Peygamberimiz (asm)'in Hz. Âişe ile yarıştığı, müteaddit defalar onu geçtiği de rivayet edilmektedir.2

 

Keza Peygamberimiz (asm) Habeşlilerin gösterdiği mızrak oyunlarını Hz. Âişe ile birlikte seyretmiş ve bu tip eğlencelerin caiz olduğunu bizzat kendi hayatında göstermiştir.

 

Cihad meydanlarında mücahitlerin yardımcısı olan atı övmüş ve savaştan önce tertiplenen at yarışlarında birinci gelenlere çeşitli armağanlar vererek bu sporu desteklemiştir. Burada esas gaye, cihada hazırlık yapmaktır. Savaş öncesi bir eğitim ve idmandır.

 

Fakat İslâm'ın meşru kıldığı bazı oyun ve eğlenceler de bugün bazı uygulamalarla helâl dairenin dışına taşılmıştır. Meselâ, güreş, yarış ve yüzmede, başkalarına gösterilmesi haram olan yerlerin açılması gibi.

 

Bazı oyunlar da kumara âlet edilmektedir. At yarışları, piyango, spor-toto-loto ve karşılıklı bahis bunlardan bazılarıdır.

 

Piyango ve spor toto gibi oyunlar zaten kumar sayılmaktadır. Zira kumarın bütün özelliklerini içinde taşıyor. Piyango şeklindeki kumarın İslam öncesi Cahiliye devrinde de olduğu bilinmektedir. Onlar oklar üzerine işaretler koyar, oktaki çıkan işarete göre para alırlardı. İslâmiyet kumarın her çeşidini haram kıldığından, piyango da bunların içindedir. Nitekim bir âyet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır:

 

“Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzuk durun ki kurtuluşa eresiniz.”3

 

İslâmiyet, böylece ortaya mal ve para konarak oynanacak hiçbir şans oyununa izin vermemiştir. Eğer fakirlere, zayıflara ve düşkünlere yardım edilecekse, bu tip kurumlar kanalıyla olmasına gerek yoktur.

 

İslâm'ın hukuk, toplum ve ahlâk düzeni, kimsesizleri korumak, hayır müesseselerini yaşatmak için kumar tertibine ihtiyaç duymamaktadır.

 

Karşılıklı bahis ve iddialaşmak gibi tertip ve oyunlar da aynı şekilde kumar sayılmaktadır. Meselâ, iki kişi yarışa çıkmadan önce birisi, “Eğer beni geçersen sana şu kadar vereceğim, şayet ben seni geçersem bana şu kadar vereceksin.” derlerse, böyle bir bahis kumara girer. Ancak tek taraflı olursa caiz olur. Yani taraflardan birisi,”Beni geçersen sana şu kadar vereceğim, fakat ben seni geçersem sen bana bir şey verme.” der ve anlaşırlarsa, böyle bir iddia meşrudur. Bu parayı alan kimsenin onu kullanması caizdir.

 

Top oyunlarında da namazın geciktirilmesine veya terkine, başkalarına gösterilmesi caiz olmayan yerlerin açılmasına meydan verilmediği, vücudun yaralanmasına ve sakatlanmasına sebep olmadığı müddetçe, bir mahzurdan söz edilemez. Bu hususlardan birisi söz konusu olunca meşru olmaktan çıkar.

 

Dipnotlar:

1. Tirmizî, Libas: 42.

2. İbni Mace, Nikâh: 50.

3. Mâide Sûresi, 90.

 

(bk. Mehmed PAKSU, İbadet Hayatımız-1)

 

Selam ve dua ile...

Sorularla İslamiyet

Bu yazı 1932 kez okundu.
Yazarın Tüm Yazıları
 1. 1. Fatiha Süresini Hiç Böyle Okumuşmuydunuz (2392 kez okundu.) - 26/03/2015
 2. 2. RUHUN ŞAD OLSUN BÜYÜK ÜSTAD (2105 kez okundu.) - 30/03/2015
 3. 3. HZ.SALİH'İN HAYATI (2118 kez okundu.) - 04/04/2015
 4. 4. HZ.MUHAMMED (S.A.V)´İN HAYATI (2316 kez okundu.) - 11/04/2015
 5. 5. RECEB AYI VE REGAİB GECESİNİN FAZİLETİ (2240 kez okundu.) - 19/04/2015
 6. 6. Hz. ÂDEM HAYATI (3162 kez okundu.) - 25/04/2015
 7. 7. MİRAÇ KANDİLİ NEDİR? (1951 kez okundu.) - 14/05/2015
 8. 8. ŞABAN AYINDA ORUÇ TUTMANIN MÜKÂFATI (2583 kez okundu.) - 18/05/2015
 9. 9. İŞTE BERAT KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI (2253 kez okundu.) - 26/05/2015
 10. 10. RAMAZAN AYI GELMEDEN ÖNCE NELER YAPILIR (2419 kez okundu.) - 04/06/2015
 11. 11. RAMAZAN AYIN FAZİLETİ (2730 kez okundu.) - 14/06/2015
 12. 12. ORUÇ'UN FAYDALARI (1771 kez okundu.) - 02/07/2015
 13. 13. KADİR GECESİNİN ÖNEMİ (1437 kez okundu.) - 11/07/2015
 14. 14. HABİL İLE KABİL'İN HAYATI (1851 kez okundu.) - 20/07/2015
 15. 15. HZ. YUSUF PEYGAMBERİN HAYATI (2563 kez okundu.) - 25/07/2015
 16. 16. HZ. SIT (S.A.) (2118 kez okundu.) - 08/08/2015
 17. 17. HZ.İDRİS'İN HAYATI (2023 kez okundu.) - 15/08/2015
 18. 18. HZ.NUH HAYATI (1847 kez okundu.) - 22/08/2015
 19. 19. HZ. ZÜLKARNEYN HAYATI (2438 kez okundu.) - 29/08/2015
 20. 20. HZ.İŞMOİL HAYATI (1940 kez okundu.) - 19/09/2015
 21. 21. HZ.İSHAK PEYGAMBERİN HAYATI (1791 kez okundu.) - 03/10/2015
 22. 22. HZ. YAKUP'UN HAYATI (1528 kez okundu.) - 17/10/2015
 23. 23. HZ. EYÜP PEYGAMBERİN HAYATI (1569 kez okundu.) - 24/10/2015
 24. 24. HZ.ZÜLKİFL'İN HAYATI (1719 kez okundu.) - 31/10/2015
 25. 25. HZ.ŞUAYB PEYGAMBER HAYATI (1558 kez okundu.) - 07/11/2015
 26. 26. HZ. YUNUS PEYGAMBERİN HAYATI (1436 kez okundu.) - 14/11/2015
 27. 27. HZ. MUSA PEYGAMBERİN HAYATI (1740 kez okundu.) - 21/11/2015
 28. 28. HZ.HARUN PEYGAMBERİN HAYATI (1518 kez okundu.) - 27/11/2015
 29. 29. HZ.DAVUT PEYGAMBERİN HAYATI (1447 kez okundu.) - 06/12/2015
 30. 30. HZ.SÜLEYMAN PEYGAMBERİN HAYATI (1513 kez okundu.) - 12/12/2015
 31. 31. HZ.LOKMAN PEYGAMBERİN HAYATI (1851 kez okundu.) - 19/12/2015
 32. 32. HZ MUHAMMEDİN HAYATI (1569 kez okundu.) - 27/12/2015
 33. 33. EFENDİMİZ (S.A.V)'İN YASAKLADIĞI VE TAVSİYE ETTİĞİ İSİMLER (1325 kez okundu.) - 09/01/2016
 34. 34. İSLAMDA ADAB - I (1346 kez okundu.) - 16/01/2016
 35. 35. PEYGAMBER EFENDİMİZİN GÜNLÜK HAYATA AİT SÜNNETLERİ (1530 kez okundu.) - 23/01/2016
 36. 36. İSLAM DİNİNDE BASKI VE ZORLAMAK YOKTUR (1577 kez okundu.) - 31/01/2016
 37. 37. NAMAZ DİNİN DİREĞİDİR (1351 kez okundu.) - 12/02/2016
 38. 38. ABDEST NEDİR (1203 kez okundu.) - 20/02/2016
 39. 39. ABDEST NASIL ALINIR (1245 kez okundu.) - 27/02/2016
 40. 40. ABDESTİN FARZLARI (1279 kez okundu.) - 05/03/2016
 41. 41. ABDESTİN SÜNNETLERİ (1332 kez okundu.) - 12/03/2016
 42. 42. İSLAMİYET'TEN ÖNCE TÜRK DEVLETLERİ (1415 kez okundu.) - 19/03/2016
 43. 43. İSLAMİYET’İN DOĞUŞU VE YAYILIŞI (1517 kez okundu.) - 26/03/2016
 44. 44. İŞTE REGAİP KANDİLİ HAKKINDA BİLGİ (1857 kez okundu.) - 02/04/2016
 45. 45. KUTLU DOĞUM HAFTASI İLE MEVLİT KANDİLİ (1240 kez okundu.) - 16/04/2016
 46. 46. ADI GÜZEL, KENDİ GÜZEL MUHAMMED (1207 kez okundu.) - 23/04/2016
 47. 47. MİRAÇ KANDİLİ NEDİR FAZİLETLERİ NELERDİR? (1167 kez okundu.) - 30/04/2016
 48. 48. CENNET ANALARIN AYAKLARI ALTINDADIR (1208 kez okundu.) - 07/05/2016
 49. 49. ŞABAN AYI'NIN FAZİLETLERİ (1147 kez okundu.) - 14/05/2016
 50. 50. BERAT GECESİNDE NELER YAPMALI? (1119 kez okundu.) - 21/05/2016
 51. 51. RAMAZAN AYI VE ÖNEMİ (1060 kez okundu.) - 28/05/2016
 52. 52. RAMAZAN AYI KUR'AN-I KERİM AYIDIR (1105 kez okundu.) - 04/06/2016
 53. 53. RAMAZAN AYI ORUÇ AYIDIR (1099 kez okundu.) - 11/06/2016
 54. 54. RAMAZAN AYI RAHMET VE MAĞFİRET AYIDIR (1120 kez okundu.) - 18/06/2016
 55. 55. ORUÇ CENNETE GÖTÜRÜR (1146 kez okundu.) - 25/06/2016
 56. 56. LUT KAVMİ (1403 kez okundu.) - 09/07/2016
 57. 57. DUA EDERKEN ISRARCI OLMALI MIYIZ? (1510 kez okundu.) - 06/08/2016
 58. 58. NEDEN HER İNSANIN İRADESİ FARKLIDIR? (1672 kez okundu.) - 13/08/2016
 59. 59. KURBAN KESMENİN FAZİLETİ (1086 kez okundu.) - 08/09/2016
 60. 60. ESKİ BAYRAMLAR VE YENİ BAYRAMLAR ARASINDAKİ FARKLAR (1881 kez okundu.) - 14/09/2016
 61. 61. NAMAZ, AHLAK, HAYAT NAMAZI VE NEFS TEZKİYESİ (1962 kez okundu.) - 08/10/2016
 62. 62. MEVLİD KANDİLİ NEDİR? (1005 kez okundu.) - 19/11/2016
 63. 63. MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ NELERDİR? (1877 kez okundu.) - 27/11/2016
 64. 64. KUTUPLARA YAKLAŞTIKÇA NAMAZ VAKİTLERİ (2021 kez okundu.) - 17/12/2016
 65. 65. İMAM-I ŞAFİİ HAZRETLERİ KİMDİR? (852 kez okundu.) - 24/01/2017
 66. 66. UMRENİN FAZİLETİ (916 kez okundu.) - 10/02/2017
 67. 67. RİSALE NUR’DAN HASTALAR RİSALESİ (2750 kez okundu.) - 02/03/2017
 68. 68. ÜÇ AYLARIN FAZİLETLERİ - I (2536 kez okundu.) - 14/04/2017
 69. 69. ORUCUN VE RAMAZAN AYININ FAZİLETİ (1552 kez okundu.) - 26/05/2017
 70. 70. KADİR GECESİ'NDE NASIL İBADET EDİLİR? (1097 kez okundu.) - 16/06/2017
 71. 71. HACCIN TARİF ve FAZİLETLERİ - I (566 kez okundu.) - 16/08/2017
 72. 72. HACCIN TARİF ve FAZİLETLERİ - II (514 kez okundu.) - 26/08/2017
 73. 73. HACCIN TARİF ve FAZİLETLERİ - III (526 kez okundu.) - 04/09/2017
 74. 74. ŞANS OYUNLARI HARAM MIDIR? (1933 kez okundu.) - 20/12/2017
Facebook Yorumları