Doğunun Nabzı | Doğunun Nabzı Burada Atıyor ®
İLTİHABİ BAĞIRSAK HASTALIĞI (KOLİT) / Doç.Dr.Şerif YILMAZ 27/09/2015

Kolit tabiri kalın bağırsağın (kolonun) iltihabi hastalığına işaret eder. Kolit tablosu toplumlarda çoğunlukla akut, ‘kısa süre önce başlayan’ şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Hastalar son birkaç gündür devam eden kanlı ishal ve karın ağrısı ile başvururlar. Akut kolitlerin en sık nedeni özellikle az gelişmiş toplumlarda barsak parazitleri (amip) ve belli bakterilerdir. Hijyen ve sanitasyonun yetersiz olduğu ortamlarda gıdalardan bulaş olmakta ve şiddetli seyredebilen kolit atakları kişi sağlığını tehdit etmektedir. Bu akut tablolar anti-paraziter veya anti-bakteriyel ilaçlarla kısa sürede tedavi edilebilmektedir.

 

            İnflamatuar (iltihabi) barsak hastalığının klasik şeklinde ise kronik hastalık tablosu vardır ve hastalar çoğunlukla polikliniklere 3-4 haftayı aşan süreden beri var olan ishal, karın ağrısı şikâyetleri ile başvururlar. Bu hastalık başlığının temel iki tablosu Ülseratif Kolit ve Crohn Hastalığı vardır. Hastalıklar çoğunlukla kalıcı olup bir ömür devam etme eğilimindedir ve yakın hekim kontrolleri gerektirirler.

 

            Ülseratif Kolit, üç haftadan uzun süredir klasik tedavilere yanıtsız ve uzamış karın ağrısı, kanlı ishal, rektal kanama ile kendisini belli eden bir hastalıktır. Hastalarda genellikle hemoroid kanaması düşüncesi ve ayıp sorunu olduğundan geç tanı problemi yaşanmaktadır. Tanı için kolonoskopi ve biyopsi gerekir. Hastalık kolonun bir kısmını veya tamamını tutabilir. Kolonoskopik inceleme ile tutulum seviyesi ve hastalık aktivitesi tayini yanında tedavi türü kararlaştırılabilmektedir. Hastalığın takip ve tedavisi yakın hasta-hekim diyaloğuna dayanır. Bu hastalık özellikle 10-12 yılı aştığında ve daha çok tüm kolonu tutulanlarda kolon kanseri tarama programı gereği yakın periyodik kolonoskopik incelemeler yapılmalıdır. Ülseratif kolit, cerrahi ile tam iyileşebilen bir tablo avantajı taşımaktadır.

 

            Crohn Hastalığı ülseratif kolitten farklı olarak en sık kolon ve ince bağırsakları etkilerken, ağızdan-anüse kadar tüm sindirim sistemini tutabilen bir hastalıktır. Hastalığın seyri daha ciddidir. Hastalarda barsak tıkanıklığı, anal bölgede fistül denilen içi boş organlar arası tüneller oluşabilir. Tanısı oldukça zor olan bu hastalığın tedavisi de son derece karmaşık takip kriterleri taşır. Medikal tedavisi sürerken komplikasyon gelişen (barsak tıkanıklığı, apse vs) hastalarda cerrahi müdahaleler devreye girmektedir.

 

            Tüm bu anlatımlardan sonra iltihabi barsak hastalığı şüphesi uyanan okuyucuları Gastroenteroloji polikliniğimize başvurmaları halinde gerekli değerlendirmeler yapılacaktır.

Bu yazı 4789 kez okundu.
Yazarın Tüm Yazıları
 1. 1. YAZI DİZİSİ ÖNSÖZÜ (3631 kez okundu.) - 22/02/2015
 2. 2. HEPATİT B (2864 kez okundu.) - 02/03/2015
 3. 3. HEPATİT B ENFEKSİYONUNDA DOĞAL SEYİR (3305 kez okundu.) - 08/03/2015
 4. 4. KRONİK HEPATİT B’DE TEDAVİ (4633 kez okundu.) - 15/03/2015
 5. 5. HEPATİT B’DE RİSK GRUPLARINI TANIMLAMA (3231 kez okundu.) - 22/03/2015
 6. 6. HEPATİT B’DEN KORUNMA (3419 kez okundu.) - 27/03/2015
 7. 7. HEPATİT B’DE AŞILAMA (3145 kez okundu.) - 05/04/2015
 8. 8. HEPATİT C (2800 kez okundu.) - 13/04/2015
 9. 9. KARACİĞER SİROZU (2855 kez okundu.) - 19/04/2015
 10. 10. KARACİĞER NAKLİ (3824 kez okundu.) - 26/04/2015
 11. 11. MİDE ÜLSERİ-1 (3142 kez okundu.) - 09/05/2015
 12. 12. MİDE ÜLSERİ-2 (2953 kez okundu.) - 18/05/2015
 13. 13. MİDE ÜLSERİ-3 (2804 kez okundu.) - 24/05/2015
 14. 14. GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ HASTALIĞI (3530 kez okundu.) - 31/05/2015
 15. 15. GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ TEDAVİSİ (3116 kez okundu.) - 14/06/2015
 16. 16. İRRİTABL (HASSAS) BARSAK SENDROMU (2969 kez okundu.) - 21/06/2015
 17. 17. KALIN BARSAK (KOLON) KANSERİ (2585 kez okundu.) - 01/07/2015
 18. 18. MİDE KANSERİ (2400 kez okundu.) - 12/07/2015
 19. 19. PANKREAS KANSERİ (2394 kez okundu.) - 26/07/2015
 20. 20. ENDOSKOPİ (2750 kez okundu.) - 26/07/2015
 21. 21. KOLONOSKOPİ (2902 kez okundu.) - 26/07/2015
 22. 22. ERCP (2715 kez okundu.) - 26/07/2015
 23. 23. ÇÖLYAK HASTALIĞI (2503 kez okundu.) - 26/07/2015
 24. 24. MİDE KANAMASI (3361 kez okundu.) - 26/07/2015
 25. 25. AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ (FMF) (2237 kez okundu.) - 27/09/2015
 26. 26. İLTİHABİ BAĞIRSAK HASTALIĞI (KOLİT) (4790 kez okundu.) - 27/09/2015
Facebook Yorumları