Doğunun Nabzı | Doğunun Nabzı Burada Atıyor ®
İLTİHABİ BAĞIRSAK HASTALIĞI (KOLİT) / Doç.Dr.Şerif YILMAZ 27/09/2015

Kolit tabiri kalın bağırsağın (kolonun) iltihabi hastalığına işaret eder. Kolit tablosu toplumlarda çoğunlukla akut, ‘kısa süre önce başlayan’ şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Hastalar son birkaç gündür devam eden kanlı ishal ve karın ağrısı ile başvururlar. Akut kolitlerin en sık nedeni özellikle az gelişmiş toplumlarda barsak parazitleri (amip) ve belli bakterilerdir. Hijyen ve sanitasyonun yetersiz olduğu ortamlarda gıdalardan bulaş olmakta ve şiddetli seyredebilen kolit atakları kişi sağlığını tehdit etmektedir. Bu akut tablolar anti-paraziter veya anti-bakteriyel ilaçlarla kısa sürede tedavi edilebilmektedir.

 

            İnflamatuar (iltihabi) barsak hastalığının klasik şeklinde ise kronik hastalık tablosu vardır ve hastalar çoğunlukla polikliniklere 3-4 haftayı aşan süreden beri var olan ishal, karın ağrısı şikâyetleri ile başvururlar. Bu hastalık başlığının temel iki tablosu Ülseratif Kolit ve Crohn Hastalığı vardır. Hastalıklar çoğunlukla kalıcı olup bir ömür devam etme eğilimindedir ve yakın hekim kontrolleri gerektirirler.

 

            Ülseratif Kolit, üç haftadan uzun süredir klasik tedavilere yanıtsız ve uzamış karın ağrısı, kanlı ishal, rektal kanama ile kendisini belli eden bir hastalıktır. Hastalarda genellikle hemoroid kanaması düşüncesi ve ayıp sorunu olduğundan geç tanı problemi yaşanmaktadır. Tanı için kolonoskopi ve biyopsi gerekir. Hastalık kolonun bir kısmını veya tamamını tutabilir. Kolonoskopik inceleme ile tutulum seviyesi ve hastalık aktivitesi tayini yanında tedavi türü kararlaştırılabilmektedir. Hastalığın takip ve tedavisi yakın hasta-hekim diyaloğuna dayanır. Bu hastalık özellikle 10-12 yılı aştığında ve daha çok tüm kolonu tutulanlarda kolon kanseri tarama programı gereği yakın periyodik kolonoskopik incelemeler yapılmalıdır. Ülseratif kolit, cerrahi ile tam iyileşebilen bir tablo avantajı taşımaktadır.

 

            Crohn Hastalığı ülseratif kolitten farklı olarak en sık kolon ve ince bağırsakları etkilerken, ağızdan-anüse kadar tüm sindirim sistemini tutabilen bir hastalıktır. Hastalığın seyri daha ciddidir. Hastalarda barsak tıkanıklığı, anal bölgede fistül denilen içi boş organlar arası tüneller oluşabilir. Tanısı oldukça zor olan bu hastalığın tedavisi de son derece karmaşık takip kriterleri taşır. Medikal tedavisi sürerken komplikasyon gelişen (barsak tıkanıklığı, apse vs) hastalarda cerrahi müdahaleler devreye girmektedir.

 

            Tüm bu anlatımlardan sonra iltihabi barsak hastalığı şüphesi uyanan okuyucuları Gastroenteroloji polikliniğimize başvurmaları halinde gerekli değerlendirmeler yapılacaktır.

Bu yazı 3323 kez okundu.
Yazarın Tüm Yazıları
 1. 1. YAZI DİZİSİ ÖNSÖZÜ (3010 kez okundu.) - 22/02/2015
 2. 2. HEPATİT B (2118 kez okundu.) - 02/03/2015
 3. 3. HEPATİT B ENFEKSİYONUNDA DOĞAL SEYİR (2750 kez okundu.) - 08/03/2015
 4. 4. KRONİK HEPATİT B’DE TEDAVİ (4000 kez okundu.) - 15/03/2015
 5. 5. HEPATİT B’DE RİSK GRUPLARINI TANIMLAMA (2709 kez okundu.) - 22/03/2015
 6. 6. HEPATİT B’DEN KORUNMA (2844 kez okundu.) - 27/03/2015
 7. 7. HEPATİT B’DE AŞILAMA (2595 kez okundu.) - 05/04/2015
 8. 8. HEPATİT C (2221 kez okundu.) - 13/04/2015
 9. 9. KARACİĞER SİROZU (2235 kez okundu.) - 19/04/2015
 10. 10. KARACİĞER NAKLİ (3153 kez okundu.) - 26/04/2015
 11. 11. MİDE ÜLSERİ-1 (2583 kez okundu.) - 09/05/2015
 12. 12. MİDE ÜLSERİ-2 (2372 kez okundu.) - 18/05/2015
 13. 13. MİDE ÜLSERİ-3 (2129 kez okundu.) - 24/05/2015
 14. 14. GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ HASTALIĞI (2897 kez okundu.) - 31/05/2015
 15. 15. GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ TEDAVİSİ (2477 kez okundu.) - 14/06/2015
 16. 16. İRRİTABL (HASSAS) BARSAK SENDROMU (2358 kez okundu.) - 21/06/2015
 17. 17. KALIN BARSAK (KOLON) KANSERİ (2022 kez okundu.) - 01/07/2015
 18. 18. MİDE KANSERİ (1838 kez okundu.) - 12/07/2015
 19. 19. PANKREAS KANSERİ (1815 kez okundu.) - 26/07/2015
 20. 20. ENDOSKOPİ (2167 kez okundu.) - 26/07/2015
 21. 21. KOLONOSKOPİ (2257 kez okundu.) - 26/07/2015
 22. 22. ERCP (2112 kez okundu.) - 26/07/2015
 23. 23. ÇÖLYAK HASTALIĞI (1907 kez okundu.) - 26/07/2015
 24. 24. MİDE KANAMASI (2748 kez okundu.) - 26/07/2015
 25. 25. AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ (FMF) (1630 kez okundu.) - 27/09/2015
 26. 26. İLTİHABİ BAĞIRSAK HASTALIĞI (KOLİT) (3324 kez okundu.) - 27/09/2015
Facebook Yorumları