Doğunun Nabzı | Doğunun Nabzı Burada Atıyor ®

Seyhanlar Reklam Ajansı

Gültepe Mah. Eflatun Cad.Aykal Apt.Altı No:1 Bölge Hastanesi Yanı Merkez/Batman
Tel: 0488 212 20 00 Cep: 0544 666 21 72 Fax: 0488 212 20 00
Üye

KOSGEB REKLAM TANITIM DESTEKLERİ

 

DESTEK UNSURLARI

 

İşletmelerin; işletmelerini ve ürün ve/veya hizmetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmaları için gerçekleştirecekleri faaliyetlerine destek verilir.

Bu destek;

1.  Broşür, ürün kataloğu giderlerini,

2. Yurt dışında yayınlanan veya dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini

kapsar.

Bu destek, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi olan işletmelere verilir. Yurt İçi Marka Tescil Belgesi'nin bir başka işletmeden devir alınması halinde, devir işleminin Türk Patent Enstitüsü tarafından uygun bulunması gerekir.

Destek kapsamında değerlendirilecek olan Broşür ve/veya Katalog'un en az aşağıdaki kriterlere sahip olması gerekmektedir:

a) Broşür ve Ürün Kataloğu;

Broşür: En az 2 sayfa, isteğe bağlı kırımlı, renkli baskılı, içeriğinde işletmenin markası/unvanı, iletişim bilgileri, işletme ürün/hizmetleri hakkında bilginin olması, basım tarihi ve basımı yapan işletmenin/hizmet sağlayıcının adının bulunması gerekmektedir. Destek kapsamında bastırılacak broşür sayısı en az 2.000 (iki bin) adet olmalıdır. 

Ürün Kataloğu: En az 8 sayfa, en az 4 renk baskılı, içeriğinde işletmenin markası/unvanı, iletişim bilgileri, ürün/hizmet bilgileri, basım tarihi ve basımı yapan işletmenin/hizmet sağlayıcının adının bulunması gerekmektedir. Destek kapsamında bastırılacak katalog sayısı en az 1.000 (bin) adet olmalıdır. 

Bu destekten yararlanmak suretiyle hazırlatılan/bastırılan broşür ve ürün kataloğunda KOSGEB logosu ve internet adresinin (www.kosgeb.gov.tr) yer alması gerekir.

b) Etiket Baskılı Tanıtım Amaçlı CD: KALDIRILMIŞTIR.

c)Yurt dışında Yayınlanan/Dağıtılan Basılı Yayınlara Reklam Verme: Yurt içi veya yurt dışında basılan ve yurt dışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara verilen reklamlardır.

Desteğe konu olan ve yurt içinden sağlanacak ürün ve/veya hizmetin alınacağı hizmet sağlayıcının iştigal konusu ile ürün/hizmet konusu uyumlu olmalıdır.

Broşür ve ürün kataloğu giderleri/yurt dışında yayınlanan veya dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerinin her biri için verilecek destek miktarı 5.000 (beş bin) TL'yi geçemez.

Program süresince desteğin üst limiti 10.000 (on bin) TL'dir.

 

DESTEK BAŞVURUSU, DEĞERLENDİRME VE ONAY

Destekten yararlanmak isteyen işletme, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Tanıtım Desteği Başvuru Formu ve ekinde belirtilen belgeler ile ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar.

Hizmet Merkezi başvuru sonucunu işletmeye yazı ile bildirir. (www.kosgeb.gov.tr internet adresinden(E-KOBİ Linki) üzerinden DURUM TAKİP > KOBİ DÖKÜMANLARI bölümünden ilgili yazıya ulaşılabilir.)

ÖDEME

İşletme, uygun bulunan başvuruya ilişkin mal ve hizmet alımını gerçekleştirerek www.kosgeb.gov.tr internet adresinden(E-KOBİ Linki) elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı  Tanıtım Desteği Ödeme Talep Formunu ve ekinde belirtilen belgelerin asıllarını Hizmet Merkezine sunar. Hizmet Merkezi, söz konusu belgeleri inceleyerek Destek Ödeme Oluru hazırlar. 

 

İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda İşletmenin Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır. Ödeme yapılacağı zaman işletmenin borcunun tespit edilmesi halinde Ödeme Talep Formu'nda belirtilen Vergi ve/veya SGK hesaplarına işletmeden ek bir talebe ihtiyaç duymadan borcuna mahsup edilir. Borcun mahsubundan sonra kalan tutar olursa İşletme hesabına yatırılır.


BAŞVURU FORMU NASIL DOLDURULUR?

ÖDEME TALEP FORMU NASIL DOLDURULUR?


Bu sayfamız 3225 kez ziyaret edildi
Diğer Sayfalarımız
Başlık Tarih
KOSGEB REKLAM TANITIM DESTEKLERİ 01/04/2015
Facebook Yorumları